تاثیر فناوری های سه بعدی بر طراحی و تولید لباس

تاثیر فناوری های سه بعدی بر طراحی و تولید لباس

مطالعه تاثیر فناوری های سه بعدی بر طراحی و تولید لباس و سایر متعلقات پوشاک (حیطه ی نرم افزارها، اسکنرها، پرینترهای سه بعدی)

مساله پوشاک و پوشش برای همه ی انسان های جوامع مختلف جنبه ی زیبایی وکاربردی دارد. مدلسازی الگوی لباس همیشه مسئله بسیار مهمی برای بشر بوده است. در روند الگوسازی باید چند الگوی دو بعدی را به یک فرم سه بعدی با توجه به اندام افراد تبدیل کرد، از طرفی اندام هر فردی در دنیا با اندام فرد دیگر و نوع ایراد اندامی بدن فرد دیگر به واسطه ی سبک و عادات غلط زندگی متفاوت است و از این‌رو است که مساله شخصی سازی الگوی لباس و متعلقات پوشاک حائز اهمیت می شود، از طرفی همه ی افراد یک جامعه نمی توانند دانش الگوسازی و متدهای آن را فرا بگیرند زیرا در حال حاضر خیلی از افراد را مشاهده می کنیم که در انتخاب یادگیری کدام متد الگوسازی دچار شک و تردید گشته و گاه با انتخاب غلط به طورکامل نا‌امید شده و از آموختن سر‌باز می زنند وجود دارند، بسیاری در انتخاب اینکه کدام روش آسان تر، مناسب‌تر و دقیق‌‌تر است تا بتوانند ایراد اندامی را در الگو بدون محاسبات سخت مرتفع سازند با مشکل مواجه می‌شوند، پس لازم شد با بررسی فناوری های جدید چاپگرها، پویشگرها، نرم افزارهای سه بعدی و ترکیب آنها برای ایجاد الگوی لباس و ساخت متعلقات پوشاک، پژوهشی به شیوه ی تجربه ای را طی کرده، از طرفی این فناوری ها قیمت های نسبتا گزافی را دارند و برای هر فردی میسر نیست از این طریق به شخصی سازی الگو و متعلقات پوشاک بپردازد، سعی بر آن شد تا آسان‌ترین راه‌حل استفاده گردد، تا افراد علاقه مند بتوانند بدون نیاز آموختن کامل و جامع به دانش متدها و الگوریتم های الگوسازی لباس با توجه به اندام هر فردی در جهت شخصی سازی مانکن‌ها، الگوها و سایر متعلقات پوشاک بپردازند.

دانلود متن کامل