پرینت بافت های زنده

پرینت بافت های زنده
  • در این نوع پرینت به جای استفاده از فلز یا پلاستیک، سلول های زنده (bio-ink) برای چاپ بافت زنده آزمایشگاهی استفاده می شوند. به کمک این بافت ها، ارگان های بدن را در مقیاس مینیاتوری شبیه سازی میکنند که برای تحقیقات استفاده می شود؛ همچنین به عنوان گزینه ای ارزان تر برای جایگزینی پیوند اعضای انسان در اینده در نظر گرفته می شوند.