طراحی دستگاه دو منظوره

طراحی دستگاه دو منظوره

طراحی دستگاه دو منظوره پرینتر و پرینترسه محوره بطور همزمان

اخیرا پرینتر ها و فرز های سه بعدی کاربرد بسیار گسترده ای در جهان یافته اند. از آنجایی که سیستم کنترل پرینتر و فرز برای حرکت بسیار مشابه هم هستند، لذا به نظر می آید که می توان با یک کنترل کننده واحد، این دو دستگاه را با هم ادغام نمود. هدف این پایان نامه، اولاً طراحی هندسی و ساخت سیستم واحد پرینتر-فرز سه بعدی است و در ثانی طراحی بهینه کنترل کننده سیستم می باشد. لذا در این پایان نامه ابتدا مدل سازی هندسی انجام شد و سپس تحلیل استاتیکی و دینامیکی مدل هندسی در نرم افزار المان محدود انجام گرفت. پس از اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه تحت اثر نیرو های وارده، طراحی کنترل کننده ی دستگاه انجام گرفت بدین صورت که بعد از اعمال روش های مختلف کنترلی برای بهینه کردن پارامتر های کنترل پی آی دی نظیر الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات و رقابت استعماری بررسی گردید. همچنین کنترلر فازی نیز در نهایت تست شد. بعد از ارایه نتایج و مقایسه روش ها الگوریتم رقابت استعماری بهترین عملکرد را در سیستم از خود نشان داد. این بهینه سازی ها برای افزایش دقت مکان نازل و فرز و کم کردن خطاهای محاسباتی و مکانیکی صورت گرفته است.

دانلود متن کامل

بهبود دقت فرایند تولید

بهبود دقت فرایند تولید

بهبود دقت فرایند تولید قطعات در پرینتتر سه بعدی به روش FDM با بهبود طراحی مکانیکی ساختار پرینتر

هدف از این تحقیق بهبود دقت فرایند تولید قطعات با پرینتر سه بعدی به روش FDM می باشد . ابتدا عملکرد انواع پرینتر های سه بعدی بررسی شده و مدل FDM که برای نمونه سازی پرکاربرد ترین است به عنوان موضوع اصلی تحقیق انتخاب شد.موارد کاربرد FDM ذکر شده و سپس عوامل موثر بردقت و کیفیت پرینت قطعات مورد بحث واصلاح قرار گرفت. این موارد شامل: 1- عوامل مربوط به تبدیل داده ها شامل تبدیل فایل سه بعدی به STLو فایلSTL به مسیر های ماشین کاری (بهبود توسط الگوریتم ها و روش های ذکر شده) 2- عوامل مربوط به مواد مورد استفاده در فرایند و ارایه راهکار جهت استفاده از مواد بهینه با ضریب انقباض کمتر و خواص فیزیکی و مکانیکی بهتر 3- عوامل مربوط به انتقال حرارت و اکسترود مواد 4- بهینه سازی مربوط به تنظیمات نرم افزاری شامل استفاده از الگوریتم غربالگری مش بندی های اضافه و مسیر های ماشین کاری بهینه همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک و پاسخ با مدل سطح 5- مدل سازی ریاضی دفرمگی قطعه رسوب داده شده 6-اصلاحات مربوط به ساخت قطعه شامل مسیر رسوب گذاری بهینه و گپ بین مسیرها 7- اصلاحات مر بوط به ساختار پرینتر (طراحی مکانیکی بهینه) شامل بهبود ساختار بدنه پرینتر ،حذف تسمه ها و پولی ها ،استفاده از فید بک جهت کنترل حرکت محور ها و استفاده از نرم افزار LAB VIEW ، بهینه سازی و یکنواختی روند خنک کاری ، بهینه سازی دمایی میز پرینتر انجام شد.

دانلود متن کامل