پرینتر سه بعدی برای آموزش تقارن مولکولی

پرینتر سه بعدی برای آموزش تقارن مولکولی

استفاده از مدل های سه بعدی تهیه شده توسط پرینتر سه بعدی برای آموزش تقارن مولکولی

کیت های مدل مولکولی چندین دهه است که در کلاس های درس شیمی استفاده می شوند. هرچند استفاده از این کیت ها موثر بوده است اما محدودیت هایی دارد. در این مقاله مروری نمونه های از مدل های مولکول سه بعدی که با پرینترهای سه بعدی تهیه شده اند و برای انجام عملیات مورد نیاز برای مطالعه تقارن مولکولی مورد استفاده قرار گرفته اند، توصیف شده است. این مدل ها برای تأکید بر موقعیت های محورهای چرخشی و نشان دادن بازتاب انتزاعی تر و محورهای چرخش نامتعارف طراحی شده اند. نتایج بررسی مقالات نشان می دهد که دانشجویان به خوبی از این مدل ها استقبال کردند و ضمنت استفاده از این مدل های سه بعدی، درک آن ها از موضوع تقارن افزایش یافته است.

دانلود متن مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *