طراحی دستگاه دو منظوره

طراحی دستگاه دو منظوره

طراحی دستگاه دو منظوره پرینتر و پرینترسه محوره بطور همزمان

اخیرا پرینتر ها و فرز های سه بعدی کاربرد بسیار گسترده ای در جهان یافته اند. از آنجایی که سیستم کنترل پرینتر و فرز برای حرکت بسیار مشابه هم هستند، لذا به نظر می آید که می توان با یک کنترل کننده واحد، این دو دستگاه را با هم ادغام نمود. هدف این پایان نامه، اولاً طراحی هندسی و ساخت سیستم واحد پرینتر-فرز سه بعدی است و در ثانی طراحی بهینه کنترل کننده سیستم می باشد. لذا در این پایان نامه ابتدا مدل سازی هندسی انجام شد و سپس تحلیل استاتیکی و دینامیکی مدل هندسی در نرم افزار المان محدود انجام گرفت. پس از اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه تحت اثر نیرو های وارده، طراحی کنترل کننده ی دستگاه انجام گرفت بدین صورت که بعد از اعمال روش های مختلف کنترلی برای بهینه کردن پارامتر های کنترل پی آی دی نظیر الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات و رقابت استعماری بررسی گردید. همچنین کنترلر فازی نیز در نهایت تست شد. بعد از ارایه نتایج و مقایسه روش ها الگوریتم رقابت استعماری بهترین عملکرد را در سیستم از خود نشان داد. این بهینه سازی ها برای افزایش دقت مکان نازل و فرز و کم کردن خطاهای محاسباتی و مکانیکی صورت گرفته است.

دانلود متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *