تماس با ما

آدرس:

کرمان، رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مرکز رشد،

تلفن تماس

 09924982044

09210869428

ایمیل